Učitel Lenka - výuka hry na zobcovou flétnu , hudební teorie, hry na lesní roh, obecné školní přípravy v Havlíčkově Brodě, Chotěboři

Vyučuji každého žáka podle jeho momentálních potřeb a přání, preferuji individuální přístup podle schopností žáka, nalézáme různé cesty k řešení, propojujeme oblasti, které spolu souvisí, využíváme názorných pomůcek

Lenka

Vystudovala jsem konzervatoř v Brně- obor lesní roh. Učila jsem na ZUŠ hudební nauky, dechové žesťové nástroje a zobcové flétny. Vystudovala jsem magisterský obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ na Masarykově univerzitě v Brně. Mám zkušenosti s výukou na malotřídní škole a s individuální výukou.

 Flétna zobcová    Hudební teorie    Lesní roh    Obecná školní příprava  
  Havlíčkův Brod   Chotěboř
  Vlastní prostory   V kavárně / vinárně
  ZŠ - první stupeň   ZŠ - druhý stupeň
  Dopoledne   Odpoledne   Večer   O víkendu
Facebook Messenger   WhatsApp   Microsoft Teams  
  150 - 300 Kč