Učitel Martina - výuka angličtiny v Domažlicích, Klatovech, Plzni

Kurzy angličtiny pod vedením kvalifikované lektorky. Rozvoj všech jazykových dovedností (mluvení, poslech, psaní, čtení), konverzace, rozvoj slovní zásoby, pokročilá gramatika (morfologie, syntax, fonetika), každodenní témata (cestování, práce, volný čas, nakupování atd.) i speciálně zaměřená témata jako literatura, politika nebo reálie anglofonních států. Příprava k maturitě nebo na VŠ. Příprava na mezinárodní zkoušky z angličtiny. Podpora schopnosti spontánně reagovat v angličtině bez překládání z češtiny. Moderní přímé výukové metody dle Cambridge standardů. Rozvoj receptivní a produktivní práce v cizím jazyce. Rozhovory, simulace, zábavné interaktivní hry, projekty, práce s textem. Důraz na přirozené používání jazyka a interaktivní schopnosti, ale také přesnost vyjadřování. Využívání zahraniční literatury a multimediálních zdrojů.

Martina

Výuka angličtiny - Mgr.Bc. Martina Searles - Profesionální výuka všeobecné a obchodní angličtiny pro studenty a dospělé, úrovně A1-C1. Individuální kurzy 1-to-1, skupinové kurzy pro veřejnost a firemní kurzy. Výuka on-line nebo v jazykové učebně. Kvalifikovaná lektorka angličtiny s mnohaletou praxí. Pedagogické, didaktické a lingvistické vzdělání. Vysoká jazyková kompetence.

 Angličtina  
  Domažlice   Klatovy   Plzeň
  Vlastní prostory   Domluvené prostory   On-line (Skype, e-mail, ...)
  ZŠ - druhý stupeň   Střední škola   Vysoká škola   Dospělí
  Dopoledne   Odpoledne   Večer   O víkendu
Facebook Messenger FacebookM   Email E-mail   WhatsApp WhatsApp   ZOOM ZOOM