Učitel Hana - výuka českého jazyka, dějepisu, hry na housle, kreslení a malování, literatury, logopedie, matematiky, obecné školní přípravy, pedagogiky, psychologie, slovenštiny, tvůrčího psaní, základů společenských věd, žurnalistiky v Bílině, Litvínově, Lounech, Mostě, Teplicích,

Hodiny - motivační, výkladové, opakovací, kombinovaného typu; Výuka - individuální, individualizovaná/daltonský plán/, tradiční /nespecializovaná učebna/ Některé formy výuky nejde realizovat - doučujeme jednoho žáka

Hana

Dobrý den. Mám vysokoškolské magisterské vzdělání a 30 let praxe jako učitelka 1.+2. st. ZŠ. Současně mám vystudovanou Speciální pedagogiku a zkušenosti s prací a vzděláváním dětí se specifickými poruchami učení/dysgrafie, dyslexie, dysortografie atd. Mohu nabídnout i logopedickou reedukaci/náprava řeči/, kterou jsem vedla více, jak 15 let. Za svou praxi jsem se zúčastnila mnoha kurzů PC, HV, činnostního učení v M, Čj, Př, inkluze a logopedie. Po invazi Ruska na Ukrajinu jsem učila dospělé ukrajinské uprchlíky Český jazyk a pokud by měl někdo zájem se ho naučit nebo doučit Ruský jazyk na ZŠ, jsem také k dispozici. Mohu připravit žáky 5. tříd k přijímacím zkouškám na studium Gymnázia/testy a 9. tříd z Čj a literatury. Mám ráda a zajímají mě národní dějiny, český jazyk a literatura, hudba, výtvarné umění i biologie. Také mohu nabídnout korektury diplomových, bakalářských, disertačních a absolventských prací, se kterými mám také dobré zkušenosti.

 Český jazyk    Dějepis    Housle    Kreslení a malování    Literatura    Logopedie    Matematika    Obecná školní příprava    Pedagogika    Psychologie    Slovenština    Tvůrčí psaní    Základy společenských věd    Žurnalistika  
  Bílina   Litvínov   Louny   Most   Teplice   Ústí nad Labem
  Domluvené prostory   Dochází za studenty   On-line (Skype, e-mail, ...)
  Školka   ZŠ - první stupeň   ZŠ - druhý stupeň   Dospělí
  Dopoledne   Odpoledne   Večer   O víkendu
Skype Skype   Email E-mail   WhatsApp WhatsApp   Google Meet GoogleMeet  
  300 - 350 Kč