Učitel Jana - výuka českého jazyka, češtiny pro cizince, literatury, matematiky, obecné školní přípravy, základů společenských věd v Mladé Boleslavi

Samozřejmě kladu důraz na individuální přístup k žákovi. Respektuji jeho studijní tempo i zvyklosti . Mám dlouholeté zkušenosti s žáky s poruchami učení tj. různé dys. Zabývám se i výukou žáků s různým handicapem.

Jana

Jsem učitelkou českého jazyka a občanské nauky, zároveň jsem pracovala jako speciální pedagog, Mám dlouholetou/ 20 letou / praxi. Vystudovala jsem na Pedagogické fakultě UP v Olomouci.

 Český jazyk    Čeština pro cizince    Literatura    Matematika    Obecná školní příprava    Základy společenských věd  
  Mladá Boleslav
  Vlastní prostory   On-line (Skype, e-mail, ...)
  ZŠ - první stupeň   ZŠ - druhý stupeň   Střední škola   Vysoká škola   Dospělí
  Dopoledne   Odpoledne   Večer   O víkendu
Skype Skype   Facebook Messenger FacebookM   WhatsApp WhatsApp  
  300 - 400 Kč