Učitel Monika - výuka angličtiny, češtiny pro cizince, polštiny v Olomouci

Lekce vždy přizpůsobuji klientům. Lze se tedy domluvit na konverzačních lekcích, ale můžeme probírat vše od gramatiky až po poslechová cvičení.

Monika

Již 8 let pracuji jako jazyková lektorka na volné noze. Mojí druhou prací je fotografie. Učím angličtinu, polštinu a češtinu pro cizince. Vzdělání: Mgr. titul - Překladatelství a tlumočnictví; First Certificate in English (B2) Praxe: spolupracovala jsem s mnoha jazykovými školami a agenturami. Kladu důraz na konverzaci a slovní zásobu.

 Angličtina    Čeština pro cizince    Polština  
  Olomouc
  Vlastní prostory   Domluvené prostory   V kavárně / vinárně   Dochází za studenty
  ZŠ - první stupeň   ZŠ - druhý stupeň   Střední škola   Vysoká škola   Dospělí
  Dopoledne   Odpoledne
Skype Skype   Facebook Messenger FacebookM   WhatsApp WhatsApp  
  240 - 240 Kč