Učitel Martin - výuka angličtiny, českého jazyka, francouzštiny, italštiny, hry na klavír, latiny, němčiny v Černošicích, Dobříši, Praze, Říčanech

U výuky hry na klavír se řídím možnostmi a schopnostmi žáka, základ vidím v podporování jeho zájmu o hudbu a v hraní vhodně vybraných skladeb,které se mu líbí a které si v budoucnu rád bez učitele sám zahraje. V moderních jazycích se od prvopočátku soustřeďuji v oblasti fonetiky na osvojování a budování pečlivé a přesné výslovnosti, která je nejen důkazem kvality slovního projevu cizince, ale i nutným pilířem jeho vlastního jazykového sebevědomí i předpokladu správného porozumění a dorozumění. Gramatiku a větnou stavbu vyučuji zásadně ve spojitosti se slovní zásobou na příkladech odrážejících sféry praktického života. Od první lekce vedu každého žáka k aktivnímu slovnímu projevu, podloženému opakováním slyšeného slova. Izolované encyklopedické biflování slovíček a mluvnických pravidel bez sluchového vzoru a kontroly považuji jak pro dítě, tak i pro dospělého v jakékoli cizí řeči za úmorné, neplodné a nezřídka i škodlivé.

Martin

Jsem absolventem HAMU - obor klavír a FFUK - obor klasické filologie s certifikáty SJZ z moderních jazyků. Mám za sebou 30 let praxe profesního výkonu (konzervatoř v Praze, Deutsche Schule Prag, Park Lane School, Jazyková škola HMP, Trojské gymnázium , Gymnázium K. Sladkovského, Mediteránní Institut

 Angličtina    Český jazyk    Francouzština    Italština    Klavír    Latina    Němčina  
  Černošice   Dobříš   Praha   Říčany
  Vlastní prostory   Dochází za studenty
  ZŠ - první stupeň   ZŠ - druhý stupeň   Střední škola   Vysoká škola   Dospělí
  Dopoledne   Odpoledne   Večer   O víkendu
Skype Skype   Facebook Messenger FacebookM   Email E-mail   Viber Viber   WhatsApp WhatsApp  
  400 - Kč