Učitel Igor - výuka angličtiny, českého jazyka, češtiny pro cizince, matematiky v Praze 3

Při výuce angličtiny používám jako zdroj autentické angličtiny dialogy z amerických a britských filmů. Kromě obecné angličtiny učím také angličtinu zaměřenou na právo, medicínu, techniku, ekonomiku, atd. Učím všechny úrovně - od úplných začátečníků až po začínající překladatele. Při výuce jazyků studenty učím také, jak využívat moderní počítačové metody zpracování jazyka - zejména využití jazykových korpusů. Matematiku učím pro základní a střední školy. Důraz je kladen na velkou názornost. Učím i matematické antitalenty.

Igor

Vystudoval jsem anglickou filologii na FF UK (titul Magistr). Kromě toho jsem studoval obecnou lingvistiku a bohemistiku tamtéž. Na MFF UK jsem absolvoval bakalářské studium fyziky a matematiky. V minulosti jsem mj. učil na gymnáziu PORG, PřF UK a na různých ministerstvech. 15 let jsem pracoval jako odborný překladatel.

 Angličtina    Český jazyk    Čeština pro cizince    Matematika  
  Praha 3
  Vlastní prostory
  ZŠ - druhý stupeň   Střední škola   Vysoká škola   Dospělí
  Dopoledne   Odpoledne   Večer
Skype Skype  
  380 - 450 Kč