Učitel Martina - výuka českého jazyka, češtiny pro cizince, matematiky v Vsetíně

Doučování mne baví, snažím se vysvětlovat učivo srozumitelně, na příkladech z běžného života, pokud je to jen trochu možné. Snažím se, aby se žák učivo jen „nenadrtil“, ale aby ho pochopil a porozuměl souvislostem. Už sedm roků soukromě doučuji žáky nejen k přípravě na přijímací zkoušky (z 5., 7., 9. třídy) z českého jazyka a matematiky a k maturitě z českého jazyka, ale vysvětluji i učivo v průběhu školního roku, které student nechápe, chce se v něm zlepšit, procvičit si ho či se v něm ujistit. Na VŠ pomůžu vysvětlit předměty týkající se jazyka - syntax, morfologie, fonetika apod. Po dohodě mezi mnou a žáky a studenty mohu doučovat i o víkendu. Cílem je spokojený žák se svojí rodinou a jeho pochopení učiva.

Martina

Přes 8 let individuálně doučuji žáky z českého jazyka (učivo základních i středních škol) a matematiky (rozsah učiva 2. stupně základní školy), vedu je nejen k přijímacím zkouškám. Mám ukončená magisterská studia na Masarykově univerzitě, kde jsem studovala obory Český jazyk a Učitelství českého jazyka pro střední školy. Snažím se žákům vysvětlit učivo tak, aby vše pochopili, vymýšlím pro ně příklady, zadávám domácí úkoly, které opravuji během týdne, abychom při dalším doučování mohli zhodnotit úkol či jít na další potřebné učivo. Není problém zopakovat i učivo z předchozích ročníků.

 Český jazyk    Čeština pro cizince    Matematika  
  Vsetín
  Vlastní prostory   On-line (Skype, e-mail, ...)
  ZŠ - první stupeň   ZŠ - druhý stupeň   Střední škola   Vysoká škola   Dospělí
  Dopoledne   Odpoledne   Večer   O víkendu
Skype Skype   Facebook Messenger FacebookM   Email E-mail   Viber Viber   WhatsApp WhatsApp   ZOOM ZOOM  
  240 - 240 Kč