Učitel Bruno - výuka francouzštiny, fyziky, matematiky v Praze

Fyzika / matematika (v češtině / angličtině / francouzštině): ZŠ/SŠ fyzika / matematika - všechna témata formou teorie, příkladů, pozorování a experimentů, případně programování fyzikálních úloh; souvislosti fyzikálních jevů na Zemi a ve vesmíru; VŠ fyzika - newtonovská mechanika, gravitace, klasická astronomie, stelární a galaktická astrofyzika, kosmologie. Francouzština: gramatika + konverzace (věda, právo, politika, historie, cestování, příroda)

Bruno

vědecký pracovník v oboru fyzika / astrofyzika; absolvent MFF UK (fyzika), PhD teoretická fyzika, astronomie, astrofyzika (MFF UK), PhD astrofyzika a kosmická technika (Univ. Paříž VII); VŠ učitel (MFF UK, PřF MU Brno, North Carolina State University); externě výuka na SŠ (fyzika) a vedení SŠ stáží (fyzika/astronomie); překladatel (francouzština, angličtina); výuka francouzštiny

 Francouzština    Fyzika    Matematika  
  Praha
  Vlastní prostory   Domluvené prostory   V kavárně / vinárně   Dochází za studenty
  ZŠ - druhý stupeň   Střední škola   Vysoká škola   Dospělí
  Dopoledne   Odpoledne   Večer   O víkendu
Google Meet   ZOOM   Microsoft Teams  
  400 - 600 Kč